EVENTYRLIE-METODEN

 
 
 
Eventyrlie.jpg
 

Eventyrlie jobber etter en velprøvd metode
vi velger å kalle denne for Eventyrlie-metoden!

Det er viktig for oss at du som kunde er med på hele prosessen, for å sikre at produksjonen blir akkurat slik du ønsker deg!

 
 
 
metoden-1.png

Innsikt

Vi setter oss ned sammen i et uformelt oppstartsmøte, hvor vi går gjennom dine ønsker og definerer ambisjonsnivået for eventet.

metoden-2.png

Kreativ prosess

Vi gjør research i det aktuelle markedet, planlegger og utarbeider en kreativ idé. Vi sjekker også ut mulighetene hos underleverandører.

metoden-3.png

Presentasjon og justeringer

Vi presenterer idéen vår for deg og justerer etter dine innspill. Deretter detaljerer vi leveransen og briefer underleverandører.

metoden-4.png

Gjennomføring og evaluering

Vi gjennomfører eventet og setter oss ned på nytt i etterkant for å evaluere resultatet.